Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi informację na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez niżej wymienionych administratorów od użytkowników niniejszej strony internetowej, których dane te dotyczą. Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane, lecz pełni funkcję informacyjną  względem tych osób.

Administratorem Twoich danych osobowych jest
PPHU ANCAR 

Paweł Mirkowski- biuro@anicar.pl, tel 608021828, Klwatka Szlachecka 20, 26-660 Jedlińsk

 

 1. Podstawa prawna. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 1. Jakie dane osobowe są przetwarzane ?

Administratorzy przetwarzają dane osobowe, które podał sam użytkownik np. podczas                   

dokonywania zakupu towaru za pośrednictwem strony internetowej, zakładania konta, komunikowania się z biurem obsługi klienta. Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, kraj), lub adres dostawy jeżeli jest inny, numer telefonu, a w przypadku użytkowników niebędących konsumentami dodatkowo nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz imię i nazwisko i telefon osoby do kontaktu.  

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania.

Administratorzy przetwarzają tylko te dane osobowe, które są konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały pozyskane. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje, Administrator informuje o tym przed zebraniem takich informacji. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, tj. w celu zawarcia umowy sprzedaży,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach, tj. prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej w związku z ustawą o rachunkowości i innymi przepisami prawa dotyczącymi podatków i rachunkowości, rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach prawa,
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, tj. w celach:
 • dążenie do sprzedaży – nawiązywania relacji handlowych,
 • dbanie o wizerunek – rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • utrzymanie płynności finansowej – windykacja należności,
 • obrona interesów przedsiębiorcy – dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami,
 • dbanie o interesy i wizerunek przedsiębiorcy – marketing usług własnych,
 • sprzedaż usług i promowanie partnerów biznesowych – marketing usług i towarów obcych.
 1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do korzystania z określonych funkcjonalności sklepu internetowego tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru, rejestracji Konta, kontaktu z biurem obsługi klienta. Każdorazowo – zakres danych osobowych wymaganych do skorzystania z danej funkcjonalności – wskazany jest na stronie internetowej.
 2. Administratorzy mogą przekazywać dane osobowe odbiorcom zajmującym się obsługą księgową, IT, obsługą prawną, finansową, windykacją roszczeń, usługami pośrednictwa w zakresie zawierania umów, doręczania korespondencji.
 3. Klientowi lub innemu użytkownikowi strony internetowej przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Klienta). W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email:biuro@anicar.pl numer telefonu:608021826 lub osobiście w siedzibie administratora.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu